Zes bepalende factoren die jouw verhaal nieuwswaardig maken

Elke dag gebeurt er van alles op onze aardbol. Veel meer dan jij en ik op het journaal terugzien of over lezen in de on- en offline media. Logisch natuurlijk, want ten eerste is er onvoldoende tijd om op elke gebeurtenis in te gaan en ten tweede is niet alles interessant genoeg hiervoor. Of beter gezegd: niet nieuwswaardig genoeg. Of de media jouw verhaal overnemen, hangt af van de nieuwswaarde van het verhaal. Maar op basis waarvan bepalen zij wat nieuwswaardig is? In deze blog benoem ik de zes factoren die nieuws nieuwswaardig maken.

Auteur: 09 april, 2020
Naamsbekendheid zichtbaarheid

Welke factoren maken jouw verhaal nieuwswaardig?

Als ondernemer maak je iedere dag wel iets mee wat je graag deelt met anderen, want als het goed is heb je – of werk je voor – een bedrijf waar je trots op bent. Misschien merk je in privékringen wel eens dat niet iedereen zit te wachten op al jouw werk gerelateerde nieuwtjes. Andersom hoef je vast ook niet op de hoogte te zijn van elk wissewasje op het kantoor van je gesprekspartners. Nu kan ik je niet helpen aan manieren om je geliefde of vrienden beter te vermaken, maar de media hebben gelukkig wel een eenduidig behoeftepakket als het om nieuws gaat. Volgens hen is iets namelijk eerder nieuwswaardig als het:

  1. Afwijkt van het gewone;
  2. Impact heeft op veel mensen of groepen;
  3. Vanuit een relevante bron komt;
  4. Dichtbij de ontvanger staat;
  5. Binnen de tijdgeest past;
  6. Verder rustig is in medialand.

1. Nieuws wijkt af van het gewone

We trappen af met de eerste bepalende factor: iets is nieuwswaardig als het afwijkt van het gewone. Dit geldt zowel voor kleine als grote gebeurtenissen. Als iets altijd al gebeurt, valt het na een tijdje niet meer op. Dit betekent bijvoorbeeld dat het uitbreken van  oorlog in Nederland op alle voorpagina’s in de wereld zou staan, terwijl dit voor de Gazastrook juist het geval is bij het bereiken van een vredesakkoord. Ook betekent dit dat tijdens een crisis, zoals nu, in de huidige communicatiefase niet-crisis nieuws meer dan welkom is. Stel jezelf dus altijd de vraag: wijkt mijn boodschap genoeg af van de dagelijkse gang van zaken?

2. Nieuwswaardige verhalen hebben impact op veel mensen of groepen

Vervolgens factor nummer twee: wie worden er getroffen door jouw verhaal? Gaat dit op voor heel Nederland, Europa of zelfs de hele wereld? Of richt jouw nieuwe inzicht zich tot een specifieke sector? In het laatste geval zullen landelijke media minder nieuwswaarde toekennen aan het bericht, maar vakmedia daarentegen des te meer. De algemene regel die bij deze factor geldt, is: hoe groter het bereik van het medium, hoe meer algemeen geldend het bericht moet zijn.

3. Relevante bronnen maken berichtgevingen nieuwswaardig

De derde factor vertelt ons meer over de brenger van het nieuws, de messenger. Als bijvoorbeeld jouw buurman een scherpe uitspraak doet over het beleid van Tesla en dit deelt met de media, acht ik de kans klein dat zij dit zullen oppakken. Als blijkt dat jouw buurman Elon Musk is, wordt het ineens een heel ander verhaal. De uitspraak ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ helpt je te bepalen of jij de aangewezen persoon bent om je over een onderwerp uit te laten. Bovendien: des te concreter jij je vakgebied afbakent, des te sneller jij een autoriteit (of thought leader) wordt binnen dit domein. Tenslotte gaat deze derde factor ook op voor gebeurtenissen. Ben jij na een vrijdagmiddagborrel met fiets en al in de gracht gevallen? Mogelijk dat een lokaal medium dit verhaal oppikt. Gebeurt dit bij een bekende politicus? Juist.

4. Nieuws staat dichtbij de ontvanger

We gaan door met de vierde factor, namelijk de afstand tussen het verhaal en de ontvanger. Misschien kun je dit ook nagaan bij jezelf: soms bestempel je berichten als een ‘te-ver-van-mijn-bed-show’. Op zo’n moment staat het onderwerp bijvoorbeeld te ver van je af, of heb je weinig raakvlakken met de personen in het bericht. Daarom vind je in Nederlandse landelijke media geen technisch vakinhoudelijke onderwerpen terug, of berichtgevingen over schietpartijen in een Amerikaanse getto. Dus hoe interessant het verhaal ook is voor jou en je branchegenoten, probeer je altijd in te leven in de doelgroep van het medium.

5. Nieuws past goed binnen de tijdgeest

Het een-na-laatste aandachtspunt heeft betrekking op de tijdgeest, de heersende denkwijze in een bepaalde tijd. Momenteel kun je stellen dat we ons in de vierde industriële revolutie bevinden, waarin grenzen tussen fysieke, digitale en biologische werelden vervagen. Een periode waarin iedereen online met elkaar in contact staat en continu zijn mening kan ventileren. Maar ook een tijd waarin we steeds meer denken aan ons nageslacht en onze impact (voetafdruk) op de wereld. Dit is de reden waarom tegenwoordig thema’s als bijvoorbeeld privacy, ‘consuminderen’ en duurzaamheid het goed doen in de media.

6. De hoeveelheid nieuws bepaalt de drempel

Tenslotte de zesde factor: de hoeveelheid ander nieuws. Of eigenlijk de mate van concurrentie voor hetzelfde stukje krant. Bij dit laatste punt belanden we al snel bij de term ‘komkommertijd’. Want hoeveel of hoe weinig nieuws er is, bepaalt de nieuwsdrempel. Tijdens de komkommertijd is er politiek reces, zijn onderwijsinstellingen gesloten en staat de productie en bedrijvigheid op een laag pitje. Hierdoor ontstaat er automatisch minder nieuws, waardoor media de spreekwoordelijke lat wat lager kunnen leggen voor een publicatie. Maak hier dus slim gebruik van en houd je concurrenten in de gaten.

Maak je bericht nieuwswaardig voordat je de media benadert

Met de bovenstaande factoren in het achterhoofd blijf je altijd kritisch op je eigen verhaal. Want hoe interessant jij of je omgeving het ook vindt, uiteindelijk bepalen de media wat nieuwswaardig is.

Thomas Bekker

Benieuwd welk nieuws jouw bedrijf in huis heeft?

Of heb je moeite om jouw verhalen in de media te krijgen? Neem dan contact met ons op: onze pr-collega’s denken graag met je mee! Laat je gegevens hier achter, of neem contact op met Thomas Bekker, via +31 (0)6 193 285 84, of thomas@mediatic.eu.

Laat je inspireren!