Contentstrategie Duurzaamheid voor gemeente Heemstede

De uitdaging

Duurzaamheid is de komende jaren ook in gemeente Heemstede een belangrijke pijler. De communicatieadviseurs wilden de contentstrategie voor deze pijler verder uitrollen, maar misten structuur. Want de inhoudelijk deskundige collega’s zijn druk en vooral bezig met het ad hoc zenden van informatie naar bewoners en ondernemers in Heemstede.

De oplossing? Samen de contentstrategie duurzaamheid ontwikkelen!
 

Onze aanpak: vraag het de bewoners

De gemeente zette het digipanel in om erachter te komen wat bewoners van Heemstede willen weten als het gaat om duurzaamheid. En hoe ze geïnformeerd willen worden. 

We organiseerden twee verdiepingssessies om met de uitslag van het digipanel in de hand, te komen tot een uitgewerkte strategie en bijpassend plan, inclusief de contentorganisatie:

  • Context, doel en doelgroep bepalen
  • Sweet spot zoeken 
  • Samenhang tussen de verschillende kanalen en middelen onderzoeken


Het resultaat

Met de inhoudsdeskundigen als redactie ontwikkelden we een contentformule, waarbij rubrieken houvast geven voor inhoud en vorm van artikelen. Die werkten we uit in een overzichtelijk plan dat als startpunt dient voor de contentcreatie en contentplanning. Er bleek behoefte aan een online omgeving (nieuwssite) waar alle informatie rond het thema duurzaamheid staat. Een digitale nieuwsbrief zorgt ervoor dat bewoners de weg naar de nieuwssite weten te vinden.