Campagne, PR 0 comments
door Koos Plegt, 04 mei 2016
Het PR-probleem van Waterloodag

PR en 4-5 mei, het is een wat ongemakkelijk huwelijk. Een ding is zeker: zonder PR geen nationale herdenking.

Begin dit jaar werd bekend dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Dienst Publiek en Communicatie in zee gingen met reclamebureau KesselsKramer. De partijen waren een contract overeengekomen voor een meerjarige campagne, rond het thema ‘Geef vrijheid door’. Uiteraard is het goed dat we onze vrijheid vieren. En dat mag ons ook best wat kosten. Zeker als we beseffen wat onze vrijheid ons heeft gekost.

Zeker nu er steeds minder mensen zijn die de Tweede Wereldoorlog nog bewust hebben meegemaakt, is het jaarlijks reserveren van een PR-budget voor 4-5 mei nodig om te blijven herdenken. Wie twijfelt aan de noodzaak: ooit gehoord van Waterloodag? Dat was ons nationale herdenkingsmoment vóór 4-5 mei. Vanaf 1816 vierden we jaarlijks op 18 juni de nederlaag van Napoleon bij Waterloo. Bijna niemand die dit nu nog weet. Laat staan de betekenis. Zonder PR is ons nationale bewustzijn flinterdun.

PR speelt dus een belangrijke rol bij het herdenken. Maar er is ook een andere, donkere kant van PR in dit verhaal. Want zonder PR – destijds onder de noemer propaganda – was er waarschijnlijk geen Tweede Wereldoorlog geweest om te herdenken. En vierden we nog steeds Waterloodag op 18 juni.

Ga maar na: zonder inzet van allerlei PR-trucs was een kleine groep fanatici nooit in staat geweest een volledig volk te mobiliseren richting een wereldwijd conflict. De ‘PR-campagne’ van Joseph Goebbels, Hitlers minister van informatie, bestond onder meer uit het creëren van een nationaal vijandbeeld (Joden, communisten) en het inspelen op gevoelens van ontevredenheid (werkloosheid, de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog).

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn in Nederland vaak aanleiding tot felle discussies over hoe we moeten herdenken. De vraag die we onszelf nog te weinig stellen is hoe het destijds zo ver heeft kunnen komen. Veel mensen (Duitsers, maar ook Nederlanders) wisten in de jaren 40-45 heel goed wat er allemaal gebeurde om hen heen. Er was verzet, natuurlijk, maar talloze anderen keurden het stilzwijgend goed of lieten het maar gewoon gebeuren. Dat zegt ons veel over het effect van informatie op mensen.

Nu noemen we het PR en verkopen we er auto’s, drank en verzekeringen mee. We gebruiken het om ‘brand awareness’ onder consumenten te verhogen. Maar het heeft ook de potentie van een regelrecht massavernietigingswapen. En dat is iets waar iedereen in het communicatievak op 4 en 5 mei óók bij stil mag staan.

Tags
Geen tags gevonden
Laat reacties zien
toon alle gerelateerde artikelen