Kop-Munt.nl

Vraag en doelstelling

In de herfst van 2015 bestond MUNT Hypotheken één jaar. Na een succesvol jaar wilde de hypotheekaanbieder aantonen dat het hier om een serieuze partij ging en dat de aanbieder er voor de hypotheekadviseur is. Hypotheken van MUNT zijn namelijk alleen verkrijgbaar via een intermediair. Maar hoe zorg je ervoor dat MUNT ook top of mind is en blijft bij de adviseur? Die vraag hebben we vertaald naar drie doelstellingen: de band met de intermediair versterken, laten zien dat MUNT een blijvertje is en het continu zichtbaar zijn bij de tussenpersoon.

 

Aanpak

Om de doelstellingen te halen bedachten we het concept Kop-Munt.nl, een website met twee homepages. Aan de Kopzijde brachten we de menselijke kant van de organisatie naar voren, met interviews en verhalen van stakeholders. De Muntzijde is de cijfermatige kant met financiële informatie, onderzoeken en trends. Beide homepages kregen een rubriek met relevante voorbeelden.

Om bezoekers te behouden, bedachten we naast de rubrieken nog iets extra’s: de Kennistest. Iedere maand publiceerden we een nieuwe Kennistest, waarbij de adviseur zijn of haar vakkennis werd getoetst. De adviseurs prikkelden we door een jaarlijkse prijsuitreiking te organiseren, waardoor ze terug bleven komen op de site.

Het projectteam achter Kop-Munt.nl bestond uit een projectmanager (hoofdredacteur), redacteuren, een vormgever, een fotograaf en een webbouwer. Per rubriek ontwikkelden we twee artikelen die voortkwamen uit interviews die werden afgenomen onder experts uit het vakgebied. Zo hadden we bij livegang direct al voldoende content én hadden we ambassadeurs gecreëerd (lees; de geïnterviewden) die de content onder hun volgers verspreidden. Bij livegang deden we tevens een perslobby, zonden we een nieuwsbrief uit naar tweeduizend adviseurs en ontwikkelden we een sociale media- en bannercampagne.

 

Het resultaat

Op de dag van livegang trok Kop-Munt.nl meer dan 1.000 bezoekers. Maandelijks wordt de website door ruim 6.500 gebruikers bezocht. Verschillende vakbladen, zoals InFinance, VVP en AMweb, berichtten over het nieuwe platform. Sinds de livegang bezochten ruim 1 miljoen bezoekers de website en vulden zo’n 380 adviseurs maandelijks de Kennistest in. Het bestand met nieuwsbrieflezers is uitgegroeid tot ruim 2.700 ontvangers. Gemiddeld genomen opende ruim de helft van de ontvangers de nieuwsbrief.