How to handle corporate PR voor een multinational?

Branding, PR, Media, Strategie
by Anna Westerdaal, 01 januari 1970
How to handle corporate PR voor een multinational?

De boodschap van klanten zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. Als PR-consultant doe je waarschijnlijk niet anders. Maar wat komt er allemaal bij kijken als je klant wereldwijd in tig markten actief is? Zie hier drie tips uit de praktijk.

Drie tips voor Corporate PR strategieën

Corporate PR is een bijzondere tak van sport, helemaal als je te maken hebt met een multinational. Een wereldwijde speler beschikt meestal over een enorme hoeveelheid content en als je in staat bent om deze te koppelen aan een voor Nederland relevante invalshoek heb je goud in handen. Maar: hoe groter het bedrijf hoe dominanter de betreffende marketingafdeling. En laten een marketingboodschap en nieuwswaardige content in de meeste gevallen nou twee totaal verschillende dingen zijn. Om over onrealistische verwachtingen en een potentieel woud aan contactpersonen nog maar te zwijgen. Dus, wat te doen?

1. Koppel wereldwijde content aan Nederland

Wereldwijde content is zolang er geen vergelijking te maken valt met Nederland niet per se relevante content. Ondanks of misschien wel juist dankzij de globalisering willen journalisten graag weten wat een bepaalde trend of ontwikkeling betekent voor Nederland en op welke manier Nederland zich tot de rest van de wereld verhoudt. Denk bijvoorbeeld aan een internationaal onderzoek, uitgevoerd in 70 landen EN Nederland, waarin duidelijke conclusies getrokken worden die ook relevant zijn voor Nederland. Een onderzoek an sich, hoe groot ook, zonder Nederlandse gegevens of link met Nederland is in het Nederlandse medialandschap moeilijk te verkopen.

2. Realiseer je dat de mondiale marketingboodschap geen nieuws is

Bij wereldwijd opererende bedrijven hebben de marketingafdelingen vaak veel macht. Een veelgemaakte fout is het idee dat een marketingboodschap nieuws is omdat er een groot bedrijf achter zit. Er zit een wereld van verschil tussen wat een journalist als nieuwswaardig feit ziet en hoe een marketingafdeling hier naar kijkt. Door duidelijk te zijn in de communicatie en de verwachtingen te managen voorkom je teleurstellingen. Juist voor die felbegeerde A-publicaties moet je een journalist meer te bieden hebben dan een reclameboodschap. Vaak is het ook zoeken naar de juiste vorm. Zo is een tekst die leest als een reclamefolder volstrekt ongeschikt als persbericht maar kan diezelfde tekst soms met de juiste aanpassingen nog wel dienst doen als blog. 

3. Maak duidelijke afspraken met contactpersonen

Over het algemeen geldt dat grote bedrijven hiërarchisch georganiseerd zijn. Naast de directe contactpersonen zijn er altijd nog andere mensen binnen het bedrijf die iets in de melk te brokkelen hebben. Het duidelijk communiceren van een planning waarin rekening gehouden wordt met een mogelijk klein oponthoud in de besluitvorming is daarom verstandig. Naast de Nederlandse contactpersonen zijn er bij multinationals ook vaak contactpersonen uit andere landen van wie aanwijzingen opgevolgd dienen te worden. Vaak zorgt dit voor een mooie internationale dynamiek; naast de Nederlandse visie is er ook een Europese en of mondiale visie. Omdat die verschillende visies lang niet altijd hetzelfde zijn, is het verstandig duidelijk af te spreken aan welke contactpersoon er uiteindelijk verantwoording moet worden afgelegd en in het geval van contrasterende meningen is het raadzaam om tijdig aan de bel te trekken. Wie aan de organisatie duidelijk kan maken welke informatie er nodig is om relevante content aan te leveren bij journalisten, heeft al een wereld gewonnen. Idealiter gaat de contactpersoon aan de hand van jouw instructies zelf informatie uit de organisatie opdiepen om vervolgens bij jou te checken of er wellicht mooie PR-kansen liggen. Mocht je er zelf niet uitkomen neem dan gerust contact met ons op.

Tags
No tags found
show all related articles