Kop-Munt.nl

Vraag en doelstelling

In de herfst van 2015 bestond MUNT Hypotheken een jaar. Na een succesvol jaar wilde de hypotheekaanbieder laten zien dat het een serieuze partij is en dat de aanbieder er voor de hypotheekadviseur is. Hypotheken van MUNT zijn namelijk alleen verkrijgbaar via een intermediair. Maar hoe zorg je ervoor dat MUNT ook top of mind is en blijft bij de adviseur?
Die vraag hebben we vertaald naar drie doelstellingen: de band met het intermediair versterken, laten zien dat MUNT een blijvertje is en continu zichtbaar zijn bij de tussenpersoon.

Aanpak

- We bedachten het concept Kop-Munt.nl., een website met twee homepages. Aan kopzijde de menselijke kant met verhalen en interviews; aan muntzijde de cijfermatige kant met financiële informatie, onderzoeken en trends
- Voor beide homepages maakten we rubrieken met relevante voorbeelden
- Om bezoekers te blijven lokken, bedachten we naast de rubrieken nog iets extra’s: de Kennistest. Door iedere maand een nieuwe Kennistest te publiceren en na een jaar de prijsuitreiking te organiseren, prikkelen we adviseurs om telkens weer naar het platform terug te keren
- We pitchten het concept bij MUNT Hypotheken en incasseerden de halleluja’s
- Na de officiële go hebben we een projectteam opgesteld, bestaande uit onder meer een projectmanager (hoofdredacteur), redacteuren, vormgever, fotograaf en webbouwer
- Per rubriek maakten we twee artikelen. Zo was er bij livegang voldoende content én hadden we direct ambassadeurs die de content verspreidden
- Bij livegang deden we bovendien een perslobby, verstuurden we een nieuwsbrief naar tweeduizend adviseurs en deden we een social media- en een bannercampagne

Resultaten

- Op de dag van livegang trok Kop-Munt.nl meer dan 1000 bezoekers
- Verschillende vakbladen, zoals InFinance, VVP en AMweb, berichtten over het nieuwe platform
- Maandelijks wordt de site door ruim 6500 gebruikers bezocht
- In totaal bezochten sinds de livegang ruim 1 miljoen bezoekers de website
- De Kennistest wordt maandelijks door ruim 380 adviseurs ingevuld
- Het nieuwsbriefledenbestand groeide uit tot ruim 2700 ontvangers. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief door 52 procent van de ontvangers geopend