Accenture

Vraag en doelstelling

Binnen de consultancyorganisatie Accenture is er veel hoogwaardige kennis aanwezig. Met onze diensten helpen we mee aan de naamsbekendheid en de autoriteitspositie van Accenture op bepaalde hoofdthema’s, zoals outsourcing, fintech, Internet of Things en duurzaamheid.

Aanpak

- Wanneer Accenture behoefte heeft aan nieuwe tekstuele communicatie-uitingen, bespreken we de doelstellingen, doelgroepen en mogelijke uitdagingen. Uiteraard bespreken we ook details als lengte, vorm, tone of voice en deadline
- De teksten die de copywriters van Mediatic schrijven, komen op verschillende manieren tot stand. Soms vormt onderzoeksdata de basis, andere keren juist een interview met een inhoudsdeskundige
- Na redactie en eindredactie sturen we een eerste concept naar onze contactpersoon
- Doorgaans volgt er één ronde feedback, waarna we de tekst definitief maken en aanleveren

Resultaten

Sinds 2010 hebben we vele tientallen interviews, whitepapers, blogs, cases en andere bijdragen geleverd, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever. Anja van Beijnum (Media Relations Accenture): “De samenwerking gaat al wat jaren terug. De redacteuren van Mediatic zijn inhoudelijk sterk, en weten ook op complexe of technische thema’s door te vragen om het begrijpelijk op papier te krijgen. Met elk onderwerp binnen onze organiatie kunnen zij uit de voeten. Samen overleggen we de insteek en boodschap van het artikel om goed op één lijn te zitten over het resultaat. We vormen op die manier een bijzonder goede match.”